Belastingadvies

Steuergestaltung - Steuervertretung

Wir haben uns auf folgende Leistungen spezialisiert.

Fiscale structurering moet eerst worden opgesplitst in een nationale en een internationale afdeling. Nationale belastingplanning is beperkt tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, maar is van toepassing op bijna alle soorten belastingen. Het spreekt vanzelf dat de fiscale structurering is gebaseerd op de relevante en beschikbare wetgeving en is opgesteld met inachtneming van de juridische en zakelijke consequenties.
Het woord "belastingcontrole" roept bij veel ondernemers alle waarschuwingssignalen op. Dit kan veel geld kosten. Accountants die de rekeningen verwerpen of aanvullende aanslagen die op u afkomen. Veel mensen vrezen de gedachte alleen al. Daarom helpen wij u deze kwestie te voorkomen en, in geval van een echte audit, er goed mee om te gaan. Samenwerking en transparantie zijn hier de sleutelwoorden.
De wet op de successierechten (ErbStG) regelt de processen van nalatenschap en schenking. Als de belastingvrije bedragen worden overschreden, moet een aangifte voor successie- of schenkingsrecht worden ingediend. Successierechten belasten de overdracht van vermogen van een overledene aan de erfgenaam. De belastingdruk hangt af van het bedrag van de nalatenschap en de relatie tussen de erflater en de erfgenamen. Om de successierechten te bepalen, moet bij het belastingkantoor een aangifte voor successierechten worden ingediend.
Om uw onderneming op lange termijn met succes te kunnen leiden, is het van groot belang dat u zich aanpast aan de voortdurend veranderende economische omstandigheden. Verstandige beslissingen uit het verleden kunnen door innovaties achterhaald raken of zelfs moeten worden bijgesteld. Wij houden alles voor u in het oog - zodat uw bedrijf ook op lange termijn succesvol blijft.
Helaas zijn belastingaanslagen van de belastingdienst soms onderhevig aan fouten. Dit is niet alleen vervelend, maar in het ergste geval ook erg duur. Als u niet binnen de gestelde termijn in beroep gaat tegen een onrechtmatige aanslag, kan het zelfs gebeuren dat u met het teveel betaalde belastingbedrag blijft zitten.
De richtlijn betreffende kasregisters is op 26 november 2010 door het federale ministerie van Financiën (BMF) bekendgemaakt. De richtlijn wordt daarom ook wel de "Kassarichtlijn 2010" genoemd en regelt de eisen voor moderne kassasystemen (elektronische kassa's, bedrijfseigen kassasystemen, pc-kassasystemen) die in de periode van 26 november 2010 tot en met 31 december 2019 zijn aangeschaft en niet upgradebaar zijn in de zin van de Kassawet. Kassa's die aan deze eisen voldoen, mogen voor de laatste maal worden gebruikt tot 31.12.2022.
De meeste mensen denken eerst aan een belastingcontrole als een ongemak. Wees volkomen ontspannen - wij zullen u begeleiden. Of het nu een eenmanszaak of een vennootschap is: Onze ervaren belastingadviseurs begeleiden u tijdens het hele proces van belastingcontrole. Wij bereiden u voor op het examen, informeren u over uw rechten, treden tijdens het examen op als contactpersoon voor de examinator en verdedigen uw belangen tijdens de eindbespreking. Ten slotte controleren wij het verslag van de accountant en de mededelingen van het belastingkantoor.
Een gedetailleerd maar begrijpelijk deskundigenadvies kan u en uw belastingdienst helpen ervoor te zorgen dat de beslissingsruimte consequent en op de best mogelijke manier wordt gebruikt. Zo ontstaat een optimale basis voor belastingplanning en kunt u profiteren van alle voordelen die daaruit voortvloeien. Wij staan u met raad en daad terzijde en bieden u een ideale planningsbasis, zodat uw onderneming het hoogst mogelijke economische voordeel behaalt.
De loonadministratie moet optimaal en individueel op uw onderneming zijn afgestemd. Dankzij onze uitgebreide en altijd actuele knowhow kunnen wij u bijstaan bij loonbelasting- en socialezekerheidscontroles en bij arbeidsrechtelijke kwesties.
Of het nu voor u privé is of voor uw bedrijf: Uw verplichtingen als belastingbetaler worden niet vervuld door alleen uw belastingaangifte in te dienen. Wij brengen structuur aan in de nodige documenten, bereiden de belastingaangifte voor, controleren de aanslag en dienen zelfs een bezwaarschrift in indien nodig. Uiteraard zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wetgeving - voor elk type belasting.
Een door ons opgestelde jaarrekening is niet alleen noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar biedt u nog veel meer. Wij kunnen elementaire informatie over uw onderneming kristalliseren en zo bijdragen tot de positieve ontwikkeling van uw bedrijf. In een slotbespreking leggen wij u belangrijke kernpunten uit; in het bijzonder echter drie evenwichten die van cruciaal belang zijn voor de gezonde basis van uw onderneming.
Zoals u reeds weet, is financiële boekhouding zeer tijdrovend en kost zij kostbare tijd. Bij ons kunt u zich aan andere zaken wijden en profiteren van onze ervaring en onze kennis. Wij stellen uitgebreide rapporten op die als basis dienen voor uw jaarrekening en belastingaangiften.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

We horen graag van u.

Ihre direkte
Nachricht an uns.
    Datenschutz