De toekomst in met moderne online boekhouding

De boekhouding is het hart van een onderneming – de kwaliteit en de foutloze uitvoering ervan zijn rechtstreeks van invloed op het succes van de onderneming. Moderne online boekhouding maakt een duidelijke verdeling van boekhoudkundige taken tussen de eigen medewerkers en de belastingadviseur mogelijk, evenals de permanente beschikbaarheid van bonnen en gegevens en de meest actuele evaluaties voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Boekhouden met toekomst

Met “Unternehmen online” van DATEV beschikt u over een nieuw, toekomstgericht instrument voor een moderne boekhouding. Ga online en profiteer van de grotere transparantie van uw bedrijf en een efficiënt ontvangstbeheer, 24 uur per dag.

“Unternehmen online” maakt een moderne online boekhouding mogelijk en is een intelligente oplossing voor uw gegevens- en documentenbeheer. U behoudt te allen tijde het overzicht, kunt ingrijpender plannen maken, sneller maatregelen in gang zetten en nieuwe kansen voor groeiend zakelijk succes creëren.

De sleutel is digitale documentuitwisseling. Zij scannen de ontvangstbewijzen en sturen ze door naar het DATEV-datacentrum. Daar zijn de gedigitaliseerde ontvangstbewijzen en documenten centraal beschikbaar voor zowel uw bedrijf als voor ons. Relevante boekingsinformatie wordt rechtstreeks in het boekingsdossier ingevoerd via automatische documentherkenning. Met Unternehmen online beschikt u over een systeem voor het volledige commerciële proces en een oplossing voor de HR-afdeling.

Unternehmen online maakt vraaggestuurde samenwerking mogelijk

 • Opstelling van de maandelijkse loon- en salarisafrekeningen
 • Bijhouden van een digitaal personeelsdossier met toegang voor cliënt en advocatenkantoor
 • Berekening, registratie en certificering van loonbelasting en socialezekerheidsbijdragen
 • Opstellen van maandelijkse loon- en salarisevaluaties

Vervolgens verstrekken wij u de evaluaties voor de gebieden boekhouding, openstaande posten, kostenberekening en lonen, eveneens via Unternehmen online. Dit betekent dat u altijd beschikt over actuele evaluaties voor het beheer van uw onderneming.

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Digitale samenwerking bij DATEV Unternehmen Online

Bekijk hoe u mobiele uploads kunt implementeren met DATEV Unternehmen online:

In plaats van bonnetjes te digitaliseren met de scanner, wordt nu ook de smartphone gebruikt.
Ideaal voor kasbonnetjes en of reisuitgaven.
Met een smartphone die geschikt is voor iOS kunnen bonnen voor DATEV Unternehmen mobiel online beschikbaar worden gemaakt.
Om DATEV Upload mobiel te kunnen gebruiken, heeft u nodig

 • een iOS-smartphone met camera
 • DATEV SmartLogin voor veilige authenticatie
 • een contract voor DATEV Enterprise online
 • een portfolio in DATEV Belege online

U kunt de twee noodzakelijke gratis apps – DATEV SmartLogin en DATEV Upload mobil – downloaden in de Apple “App Store”.

Unternehmen online schept individuele mogelijkheden voor samenwerking tussen advocatenkantoren en cliënten.

De sleutel is digitale documentuitwisseling. De klanten scannen de ontvangstbewijzen en sturen ze door naar het DATEV-datacentrum. Daar zijn de gedigitaliseerde ontvangstbewijzen en documenten centraal beschikbaar voor het bedrijf en het advocatenkantoor. De consultants brengen relevante boekingsinformatie rechtstreeks over in het boekingsdossier via automatische documentherkenning. Met Unternehmen online beschikken ondernemers over een systeem voor het volledige commerciële proces en een oplossing voor de personeelsafdeling.

Enterprise online maakt vraaggestuurde samenwerking mogelijk:

 • Verwerking van betalingen, met vooraf ingevulde betalingsmedia van de digitale voucher en geautomatiseerde controle van rekeningafschriften, alsook vrijgave van loonbetalingen
 • GoB-conform kasboek
 • Het bijhouden van inkomende en uitgaande factuur grootboeken
 • Registratie van HR-stamgegevens en transactiegegevens voor de salarisadministratie
 • Uitwisseling en centrale opslag van documenten voor de opstelling van loon- en salarisdocumenten via DATEV Digitaal Personeelsdossier
 • Optioneel uit te breiden met het maken van offertes en facturen

Vervolgens biedt het kantoor zijn cliënten ook de evaluaties op het gebied van FIBU, OPOS, kostprijsberekening en lonen via Unternehmen online aan. Dit betekent dat cliënten altijd beschikken over actuele evaluaties voor het beheer van hun onderneming.

Met het DATEV-berekeningsinstrument kunt u berekenen hoeveel opslagruimte er nodig is voor uw elektronische documenten en welke kosten u daarvoor moet maken.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.