Kort overzicht

Profiteer van een efficiënte, digitale samenwerking met ons advocatenkantoor. Met “DATEV Freizeichnung online” stellen wij u de belastingaangifte en de e-balans digitaal ter beschikking. U kunt de inhoud gemakkelijk, onafhankelijk van tijd en plaats, op volledigheid controleren en vervolgens vrijgeven voor verzending naar het belastingkantoor. Mocht u nog vragen hebben over uw belastingaangifte of e-balans, dan staan wij uiteraard nog steeds persoonlijk voor u klaar.

Elektronische verstrekking voor cliënt en belastingkantoor

  • Workflow
    … ononderbroken elektronische workflow zonder mediaonderbreking
  • Schadeloosstelling
    … Elektronische goedkeuring van documenten in onveranderlijk PDF-formaat
  • Bevestiging
    … De juistheid en volledigheid van de gegevens door de cliënt wordt bevestigd

DATEV Unternehmen Online
Natuurlijk kunnen wij u ook alle evaluaties, zoals jaarrekeningen en belastingaangiften, digitaal via uw “DATEV Unternehmen Online” ter beschikking stellen.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.