Kort overzicht

De uitvoering van een testament dient om een nalatenschap te beheren en af te wikkelen. De erflater bepaalt in zijn testament welke persoon deze taak na zijn overlijden voor hem moet uitvoeren. De zogenaamde executeur handelt volgens de instructies die de overledene in zijn testament heeft opgenomen. Hij is feitelijk de trustee van de erflater na diens dood.

Het moet een bekwaam, neutraal, objectief en assertief persoon zijn. Indien mogelijk, moet het niet in de nalatenschap worden betrokken. Vaak wordt een dergelijke taak toevertrouwd aan een gespecialiseerde advocaat op het gebied van erfrecht. Indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een geschikte executeur, zijn wij u graag van dienst.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.