U wilt uw eigen bedrijf beginnen en bent op zoek naar financiering voor uw bedrijfsidee? Hebt u kapitaal nodig voor innovaties, productie-uitbreidingen, opleiding en bijscholing, joint ventures of andere projecten?
De economische omgeving om ons heen wordt steeds complexer. Wij zien het dan ook als onze taak om onze cliënten deskundig, snel en volledig advies te geven tegen een redelijke vergoeding. Een ander onderdeel van ons werk bestaat erin u een uitgebreide basis te garanderen voor de opheldering van uw zorgen, ook buiten ons werkterrein.
Notarissen zijn bekleders van een openbaar ambt en oefenen dus een "soevereine" activiteit uit. Zij zijn de vertrouwenspersonen van alle partijen die betrokken zijn bij het zoeken naar een correcte, veilige, evenwichtige en menselijkerwijs passende oplossing. Het scala van notariële diensten strekt zich uit van de notariële verlijding van koopcontracten voor onroerend goed of andere koopcontracten tot contracten inzake erfpachtrechten, de vestiging van pandrechten op onroerend goed, verdelingsverklaringen, contracten inzake projectontwikkeling, overdrachten van onroerend goed, huwelijkscontracten en andere diensten op het gebied van erfrecht.
De uitvoering van een testament dient om een nalatenschap te beheren en af te wikkelen. De erflater bepaalt in zijn testament welke persoon deze taak na zijn overlijden voor hem moet uitvoeren. De zogenaamde executeur handelt volgens de instructies die de overledene in zijn testament heeft opgenomen. Hij is feitelijk de trustee van de erflater na diens dood.
Onroerend goed, voertuigen of machines - Misschien staat u voor grote investeringen, nu of in de toekomst. Ons partnernetwerk omvat deskundigen en aanbieders die u leaseconcepten en -oplossingen op maat bieden. Op die manier blijft u altijd technisch up-to-date en behoudt u uw financiële vrijheid.