Kurzer Überblick

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid om de samenwerking bij de upstream- en downstreamactiviteiten van de loonadministratie aanzienlijk te vereenvoudigen door gebruik te maken van digitale processen.

Voor het doorgeven van wijzigingen, bv. in de stamgegevens of de lonen van individuele werknemers, bieden wij u invoertools aan waarmee wij de wijzigingen rechtstreeks in ons loonprogramma overbrengen.

U kunt alle invoer en wijzigingen overal en met alle eindapparaten uitvoeren. Andere documenten, zoals arbeidsovereenkomsten of diploma’s, kunnen in het digitale personeelsdossier worden opgenomen. Ook de maandelijkse loon- en salarisevaluaties zijn er op elk moment beschikbaar.

Vorteile der digitalen Lohn- und Gehaltsabrechnung

  • Im Rahmen der digitalen Personalakte stehen alle Daten und Dokumente jederzeit zur Verfügung
  • Der einheitliche Übermittlungsweg für sämtliche Daten und Dokumente vereinfacht Prozesse im Zusammenhang mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Unternehmen
  • Eingabetools machen die Erfassung der abrechnungsrelevanter Daten jederzeit und an jedem Ort möglich

Auswahl unserer Leistungen

  • Erstellung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Führung einer digitalen Personalakte mit Zugriff für Mandant und Kanzlei
  • Berechnung, Anmeldung und Bescheinigung von Lohnsteuer und Sozialabgaben
  • Erstellung monatlicher Lohn-und Gehaltsauswertungen

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Digitale Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung

Bekijk hoe u met DATEV Unternehmen online loongegevens en documenten digitaal kunt uitwisselen met uw belastingadviseur:

Loongegevens registreren en documenten overleggen
Met de online voorlopige loonregistratie legt u de loongegevens (stam- en transactiegegevens) op een gestructureerde manier vast in de onderneming. Een plausibiliteitscontrole helpt invoerfouten te voorkomen. U kunt de geregistreerde gegevens via de DATEV Cloud naar uw DATEV payrollprogramma overdragen.

Documenten zoals arbeidsovereenkomsten of diploma’s kunnen online naar het bureau worden overgebracht met behulp van het digitale personeelsdossier.

Toewijzen van documenten en overmaken van loongegevens
Op die manier ontvangt het bureau alle gegevens en documenten die van belang zijn voor de loonadministratie. Bovendien kan het kantoor de documenten toewijzen aan uw werknemer of aan u als mandataris en de gegevens naar de loonprogramma’s doorsturen.

Uitvoering van de loonadministratie en gebruiksevaluaties
Na de loonadministratie stelt het kantoor u alle belangrijke evaluaties ter beschikking, zoals het loonjournaal of het overzicht van de personeelskosten via company online. U kunt er altijd en overal bij. In de video kunt u zien hoe dit werkt.

Betalingen vrijgeven
Het kantoor verstrekt de loonbetalingen digitaal na verrekening via bank online of betalingsverkeer online en u kunt ze vrijgeven.

Om loonbescheiden op te stellen, heeft uw belastingadviseur veel documenten van u nodig, zoals arbeidsovereenkomsten of diploma’s. Met het digitale personeelsdossier kunt u deze personeelsdocumenten tussen u en uw advocatenkantoor uitwisselen – eenvoudig, snel en veilig.

Het digitale personeelsdossier in het dagelijks leven van uw advocatenkantoor
De documenten worden veilig opgeslagen in de DATEV cloud en zijn zo op elk moment op een overzichtelijke en gestructureerde manier beschikbaar. Op die manier beschikken u en uw belastingadviseur te allen tijde over dezelfde informatie, wat het aantal vragen van beide kanten vermindert. Tegelijkertijd vermindert u uw papieren archiveringssysteem omdat de documenten in digitale vorm beschikbaar zijn; dit bespaart u afdruk- en opslagkosten. De DATEV cloud garandeert hoge veiligheidsnormen.

Loongegevens registreren en documenten overleggen
Met de online voorlopige loonregistratie legt u de loongegevens (stam- en transactiegegevens) op een gestructureerde manier vast in de onderneming. Een plausibiliteitscontrole helpt invoerfouten te voorkomen. U kunt de geregistreerde gegevens via de DATEV Cloud naar uw DATEV payrollprogramma overdragen.

Op die manier ontvangt het bureau alle gegevens en documenten die van belang zijn voor de loonadministratie. Bovendien kan het kantoor de documenten toewijzen aan uw werknemer of aan u als mandataris en de gegevens naar de loonprogramma’s doorsturen.

Uitvoering van de loonadministratie en gebruiksevaluaties
Na de loonadministratie stelt het kantoor u alle belangrijke evaluaties ter beschikking, zoals het loonjournaal of het overzicht van de personeelskosten via company online. U kunt er altijd en overal bij.

Structuur, inhoud, vormgeving en leveringsmogelijkheden – De bruto/netto-afrekening biedt u meer dan alleen een opsomming van de maandelijkse vergoeding.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Anfrage
direkt an uns.