Profiteer van een efficiënte, digitale samenwerking met ons advocatenkantoor. Wij bezorgen u de belastingaangiften en de e-balans digitaal met DATEV-goedkeuring online. U kunt de inhoud gemakkelijk, onafhankelijk van tijd en plaats, op volledigheid controleren en vervolgens naar ons sturen.
DATEV Kassenarchiv online is een cloud-applicatie voor audit-proof archivering van elektronische kassagegevens. De toegang tot de dienst verloopt via het onlineportaal. Er is geen programma-installatie nodig om het DATEV-kasarchief online te gebruiken. Authenticatie gebeurt via het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker.
Kassenbuch online is een oplossing waarmee u uw kassa elektronisch kunt beheren. Bekijk hier de verklarende video en schakel meteen over op het elektronische kasboek. U voert uw geldbonnen rechtstreeks via internet in. Dit kan gemakkelijk van overal worden gedaan, bijvoorbeeld via een smartphone.
GoBD staat voor "Beginselen voor het correct bijhouden en opslaan van boeken, registers en documenten in elektronische vorm, en voor de toegang tot gegevens". Deze gelden voor alle soorten ondernemingen, alsook voor zelfstandigen en freelancers. De RBD bepaalt welke regels in acht moeten worden genomen bij het opstellen van de (elektronische) boekhouding en de opslag, alsook voor het waarborgen van de noodzakelijke toegang tot de gegevens door de belastingautoriteiten.
Indien nodig, nemen wij graag de regelmatige verzending van betalingsherinneringen of aanmaningen van u over of stellen wij u lijsten met vervaldagen ter beschikking. Het gebruik en de naleving van betalingstermijnen hebben een grote invloed op de liquiditeit van uw onderneming. Wij ondersteunen u bij de invoering van een geschikt betalingsproces waarbij tekstherkenning uw werk vergemakkelijkt door middel van suggesties.