Kort overzicht

Het taxatierapport is de enige gekwalificeerde manier om de waarde van een onontwikkeld of ontwikkeld onroerend goed duurzaam vast te stellen op een vaste taxatiedatum. Er zijn twee vormen van deskundigenonderzoek, die aan strikte regels zijn onderworpen. Onze externe netwerkpartners ondersteunen u volledig onpartijdig en neutraal.

Diensten van onze partners

  • Taxatie van de marktwaarde overeenkomstig § 194 van het Duitse BauGB (Baugesetzbuch). Dit deskundigenadvies kan voor de rechter worden gebruikt en wordt ook door de belastingdienst erkend.
  • Korte deskundigenverslagen voor gebruik in buitengerechtelijke procedures

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want dit is slechts een kort overzicht van de diensten van onze partners. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.