Kort overzicht

Helaas zijn belastingaanslagen van de belastingdienst soms onderhevig aan fouten. Dit is niet alleen vervelend, maar in het ergste geval ook erg duur. Als u niet binnen de gestelde termijn in beroep gaat tegen een onrechtmatige aanslag, kan het zelfs gebeuren dat u met het teveel betaalde belastingbedrag blijft zitten.

Daarom bieden wij u de herziening van belastingaanslagen aan als een voordelige dienst. Onze experts vinden op betrouwbare wijze valse claims en zorgen vervolgens voor de correctie ervan. Indien een bezwaar of beroep wordt ingesteld bij de fiscale rechtbank of de federale fiscale rechtbank, zullen wij u uiteraard vertegenwoordigen.

Selectie van onze diensten

  • Buitengerechtelijke beroepsprocedures
  • Externe belastingcontroles
  • Beroep aantekenen
  • Belastingaanslagen controleren
  • Vooruitbetalingen van belastingen controleren en afstemmen
  • Begeleiden van onderhandelingen met de belastingautoriteiten
  • Vertegenwoordiging voor de fiscale rechtbanken

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.