Nationaal

Fiscale structurering moet eerst worden opgesplitst in een nationale en een internationale afdeling. Nationale belastingplanning is beperkt tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, maar is van toepassing op bijna alle soorten belastingen. Het spreekt vanzelf dat de fiscale structurering is gebaseerd op de relevante en beschikbare wetgeving en is opgesteld met inachtneming van de juridische en zakelijke consequenties.

Een zorgvuldige afweging is noodzakelijk, omdat een regeling die aanvankelijk fiscaal zinvol lijkt, uiteindelijk het voordeel als gevolg van behandelings- en andere kosten kan compenseren of zelfs overcompenseren. Wij bestrijken het volledige scala van belastingadviesdiensten.

Internationaal

Als u een buitenlandse dochteronderneming of houdstermaatschappij bezit of overweegt op te richten, moet u een internationale belastingstructurering overwegen. Vooral binnen de EU kan het verplaatsen van uw bedrijfsactiviteiten naar deze landen enorme voordelen opleveren. Met onze knowhow en een uitstekend netwerk van samenwerkingspartners kunnen wij u adviseren over de fiscale gevolgen in Duitsland.

Selectie van onze diensten

 • Advies over buitenlandse inkomsten van ingezeten belastingplichtigen
 • Belastingadvies bij verhuizing naar het buitenland
 • Advies over de detachering van werknemers / expatriates
 • Belastingaangifte voor grenspendelaars / grenspendelaars
 • Advies over grensoverschrijdende erfenissen en schenkingen
 • Advies over het fiscaal binnenlands inkomen van niet-ingezetenen
 • Belastingadvies bij verhuizing naar Duitsland
 • Keuze van rechtsvorm en fiscale planning
 • Opzet van de verrekenprijzen in de groep
 • Opstellen van verrekenprijsdocumentatie
 • Btw-advies over grensoverschrijdende leveringen, diensten en verzoeken om teruggaaf van voorbelasting
 • Oprichting van dochterondernemingen en vaste inrichtingen
 • Verwerking van financiële boekhouding, loonadministratie en betalingsverrichtingen
 • Rapportage aan buitenlandse moedermaatschappij
 • Belastingaangifte voor buitenlandse artiesten/sporters

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.