Selectie van onze diensten

  • Opstellen van een aangifte successie- en schenkingsrecht
  • Verkrijgen van bindende inlichtingen
  • Ondersteuning in fiscale geschillenprocedures (bezwaarprocedures, opschorting van tenuitvoerlegging, procedures voor de belastingrechter) in verband met successie- of schenkingsrechten
  • Advies voor eigen aangifte voor geld in de nalatenschap dat nog niet is belast

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.