Kort overzicht

De richtlijn betreffende kasregisters is op 26 november 2010 door het federale ministerie van Financiën (BMF) bekendgemaakt. De richtlijn wordt daarom ook wel de “Kassarichtlijn 2010” genoemd en regelt de eisen voor moderne kassasystemen (elektronische kassa’s, bedrijfseigen kassasystemen, pc-kassasystemen) die in de periode van 26 november 2010 tot en met 31 december 2019 zijn aangeschaft en niet upgradebaar zijn in de zin van de Kassawet. Kassa’s die aan deze eisen voldoen, mogen voor de laatste maal worden gebruikt tot 31.12.2022.

Sinds 01.01.2018 mag de belastingdienst te allen tijde een onaangekondigde kascontrole uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat u aan alle basisvereisten voldoet en dat uw onderneming ook op toekomstige regelgeving is voorbereid, ondersteunen wij u bij uw kasbeheer en houden wij gedetailleerde documentatie voor u bij.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.