Kort overzicht

De juiste oudedagsvoorziening is absoluut elementair! Het moet perfect op u zijn afgestemd, zodat u op uw oude dag zorgeloos kunt leven.
Hiaten in de voorzieningen kunnen worden weggewerkt door een nauwkeurige inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie.

Stap voor stap bepalen we welk type investering voor u persoonlijk het beste is om uw gewenste levensstandaard te kunnen handhaven. Uiteraard gebeurt dit neutraal en zonder enige banden met de leverancier.

Voor al onze diensten op dit gebied hebt u toegang tot subsidiemiddelen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe u kunt solliciteren.

Selectie van onze diensten

  • Neutraal advies zonder invloed van verkoopbelangen of productverkoop
  • Duidelijke vergelijkingen om u te helpen beslissen welk type belegging u moet kiezen
  • Hiaten in de dekking en opties voor optimalisatie opsporen

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Anfrage
direkt an uns.