Kort overzicht

Een door ons opgestelde jaarrekening is niet alleen noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar biedt u nog veel meer. Wij kunnen elementaire informatie over uw onderneming kristalliseren en zo bijdragen tot de positieve ontwikkeling van uw bedrijf. In een slotbespreking leggen wij u belangrijke kernpunten uit; in het bijzonder echter drie evenwichten die van cruciaal belang zijn voor de gezonde basis van uw onderneming.

De fiscale balans

In dit proces wordt uw economische situatie beoordeeld. Deze cijfers dienen als basis voor de beoordeling van de economische situatie, op grond waarvan de kredietwaardigheid bij de banken, de planning voor de verdeling van de winst, alsmede de openbaarmakingsbalans worden opgesteld.

De handelsbalans

Het is bedoeld als informatie voor werknemers, zakenpartners, concurrenten of zelfs ratingbureaus. Uiteraard worden uw gegevens hier in verkorte vorm weergegeven en zijn ze gemakkelijk te begrijpen. Voorts is de balans aangepast aan de eisen van het elektronische Staatsblad.

De openbaarmakingsbalans

Onze eis – als uw vertrouwde belastingadviseur – is het optimaliseren van processen. Daarom hebben wij e-overheid. Preventief analyseert zij gegevens uit balansen, belastingaangiften en door derden bij de belastingdienst ingediende aangiften. Deze procedure bespaart u verdere controleprocedures, vragen of zelfs een belastingcontrole. Het risicobeheersysteem van de belastingautoriteiten zal voor u geen probleem vormen; de fiscale balans en de aansluitende e-balans zullen elektronisch worden doorgegeven.

Selectie van onze diensten

 • Opstellen van jaarrekeningen overeenkomstig het Duitse Wetboek van Koophandel (BilMoG, BilRUG) en fiscale balansen op basis van de boekhouding
 • Controle van uw rekeningen en opstelling van een financiële balans
 • Oprichting van een bijlage
 • Bekendmaking van de jaarrekening in het staatsblad of het handelsregister voor vennootschappen en commerciële partnerschappen zonder een natuurlijke persoon als persoonlijk aansprakelijke vennote (herziening van bestaande vereenvoudigingsbepalingen voor verkorte openbaarmaking of deponering).
 • Opstelling van de openingsbalans bij de oprichting van een vennootschap
 • Tussentijdse balansen, bv. voor bankbesprekingen
 • Opstelling van balansen voor beëindiging van bedrijfsactiviteiten wegens beëindiging/verkoop of liquidatie
 • Opstellen van eindbalansen, bv. voor omzettingstransacties
 • Het opzetten van een controlesysteem en het voeren van een kostenboekhouding
 • Balansen, bv. in geval van terugtrekking van een partner
 • Kerncijfers onderneming en kerncijfers industrie

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.