Kort overzicht

Of het nu voor u privé is of voor uw bedrijf: Uw verplichtingen als belastingbetaler worden niet vervuld door alleen uw belastingaangifte in te dienen. Wij brengen structuur aan in de nodige documenten, bereiden de belastingaangifte voor, controleren de aanslag en dienen zelfs een bezwaarschrift in indien nodig. Uiteraard zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wetgeving – voor elk type belasting.

De omzetbelasting

Elektronische indiening is ook verplicht voor de aangifte en de voorafgaande aangifte van omzetbelasting. Wij regelen dit voor u en houden ook rekening met de regels voor de interne markt van de EU en derde landen.

De inkomstenbelasting

Als er sprake is van winstinkomen, stellen wij de bijbehorende belastingaangifte op en sturen deze elektronisch naar het belastingkantoor, zoals vereist.

Successie- en schenkingsrechten

Deze twee soorten belastingen hebben aan belang gewonnen naarmate steeds meer grote vermogens worden geërfd of weggegeven. Het onderwerp is bijzonder complex, aangezien de wetgeving steeds ingrijpend wordt gewijzigd. En natuurlijk kunt u ook hier volledig op onze expertise vertrouwen.

Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting aan onze belastingdeskundigen toevertrouwt, krijgt u van ons een gedetailleerde lijst met de benodigde documenten en gegevens. Tijdens de voorbereiding van uw aangifte inkomstenbelasting, stemmen wij de vaststelling van uw schuldvorderingen met u af.

Selectie van onze diensten

  • Jaarlijkse belastingaangiften voor alle belastingsoorten
  • Eenmalige belastingaangiften
  • Onderzoek van de belastingaanslag
  • Inleiding van een oppositieprocedure
  • Advies inzake successie- en schenkingsrechten

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want ons dienstenaanbod omvat tal van andere punten en gebieden. Contacteer ons met uw verzoek en wij zullen zeker uw individuele oplossing vinden.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.